LA UTILITZACIÓ DE PLANTES AQUÀTIQUES  PER AL TRACTAMENT D’ AIGÜES

Les plantes aquàtiques poden millorar la qualitat de les aigües brutes a través de 4 maneres:

ARRELS 

Les seves arrels solen ser fines i fan unes maranyes molt espesses, i si fem passar les aigües residuals o de bany enmig de les seves arrels, aquestes actuen com un gran filtre, com una malla que va atrapant partícules. Això és una acció mecànica, i atrapa partícules, no pas mol·lècules dissoltes en l’aigua.

OXIGEN 

Com que totes les plantes necessiten oxigen (a més de CO2) i també necessiten oxigen a les arrels, les plantes aquàtiques aporten oxígen a l’aigua. Això permet que els bacteris respiradors (que necessiten oxigen) treballin millor, i la respiració és una manera de degradar (oxidar) la materia orgànica més eficient que no pas la fermentació. Quan no hi ha prou oxigen a l’aigua, només poden treballar els bacteris fermentadors, i la fermentació no degrada la materia orgànica de l’aigua d’una manera tan eficient com la respiració.

      • Algunes plantes aquàtiques (les que tenen les seves tiges i/o les seves fulles  a fora de l’aigua i només tenen les arrels submergides) fan arribar l’oxigen a les seves arrels a través d’uns tubs anomenats aerènquima que hi ha a les tiges. Són uns tubs molt més grossos que els vasos conductors de les plantes, i es poden veure a simple vista. Amb ells arriba oxigen a les arrels submergides, el qual també s’acaba difonent cap a l’aigua.
      • Altres plantes totalment submergides també aporten oxigen a l’aigua mitjançant l’oxigen que s’allibera en la fotosíntesi. Sovint podem veure com de les seves fulles en surten unes columnes de bombolletes com en una copa de cava.

CONSUM D’AIGUA 

Una altra via per la qual les plantes netegen l’aigua és perquè elles consumeixen (com a aliment per a elles, com a fertilitzant) moltes de les molècules que des del nostre punt de vista són contaminants. Algunes d’aquestes plantes tenen uns creixements molt vigorosos (produeixen molta massa vegetal), i quant més creixen més molècules (de Nitrogen, Fósfor, Potassi, Sofre…) estan consumint. Per tant amb aquestes plantes el que fem és “empobrir” l’aigua, i així no hi poden créixer tantes algues (que ja no hi troben prous nutrients) i veiem l’aigua més transparent i potser sense algunes algues que poden ser tòxiques.

BACTERIS 

Finalment, i potser el mecanisme més important, és que les plantes aquàtiques tenen una enorme quantitat de bacteris recobrint les seves arrels submergides. És una capa que s’anomena rizosfera. Com que, com hem dit, aquestes arrels són com una gran maranya, com una esponja molt densa, la superfície de totes aquestes fines arrels juntes pot arribar a ser molt gran. Aquests bacteris també viuen i creixen consumint aquestes molècules que per a nosaltres serien tòxiques, i molts d’aquests bacteris el que fan és transformar aquestes mol·lècules a altres formes químiques que són volàtils i s’evaporen.

    FIBRES DE CARBONI 

    Una possible 5 via és l’aportació de fibres de Carboni. En les aigües residuals hi sol haver un excés tan gran de diverses sals de nitrògen, fósfor…, etc…, que el Carboni esdevé limitant i els bacteris ja no consumeixen aquestes sals contaminants. Si hi afegim fibres de carboni en foma de matèria orgànica morta, els bacteris el consumeixen consumint també aquestes altres sals que hi són en excés.